Utsatt barndom – olika vuxenliv

Utgiven 1 november 2008 | Författare: Gunvor Andersson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Boken handlar om en grupp barn som placerades på barnhem i späd ålder i början av 1980-talet. Barnen har följts upp vid sju tillfällen fram till 25-30 års ålder. Gruppen består av 26 barn o... Läs mer

Boken handlar om en grupp barn som placerades på barnhem i späd ålder i början av 1980-talet. Barnen har följts upp vid sju tillfällen fram till 25-30 års ålder.

Gruppen består av 26 barn och det finns knappast något bortfall. I boken ges en beskrivning av deras utsatthet i tidig barndom, deras fortsatta placeringshistoria samt livssituation som vuxna. I boken ges exempel på hur risker kan och bör reduceras och skydd byggas in i institutions- och familjehemsvård och göras tillgängligt för barn och unga. Författare och ansvarig för forskningsprojektet är professor Gunvor Andersson.