Så kan du stötta i skolarbetet

Här får du som förälder eller familjehemsförälder tips och råd för hur du kan hjälpa ditt barn med skolarbetet.

Hur jag kan hjälpa till vid läsning?

Tips för att skapa förståelse av faktatexter och skönlitterära texter:

 1. Förutsäga
  Vad tror du det här stycket handlar om?
 2. Läsa
  En vuxen läser först och barnet sedan eller så läser man varannan sida.
 3. Klargöra
  Behöver något förklaras i texten?
 4. Frågor
  Var? När? Hur? Varför? Om…
 5. Sammanfattning
  Det här stycket handlar om…

Frågor att tänka på när jag läser högt för mitt barn:

 1. Omslaget
   Vem eller vilka finns med?
  Vad gör de?
  Hur gamla kan de vara?
  Vad tror du de har gjort precis innan?
  Vad tror du kommer att hända i boken?
 2. Beskriv huvudpersonerna
  Vad heter de?
  Hur ser de ut?
  Vilka övriga finns med i boken?
 3. Följ berättelsen
  Hur mycket förstår man genom att titta på bilderna?
  Missar man något genom att bara använda sig av bilderna?
  Hur börjar boken?
  Hur slutar berättelsen? Är det ett bra slut?
  Hitta på ett annat slut.
  Finns det repliker? Läs dem med olika betoning, låt arg, glad, blyg, kaxig…
  Vad tror du författaren vill säga med boken?
  Vad kan man lära sig?

Hur jag kan hjälpa till med till exempel en SO–text?

 • Ge kort sammanhang om textens innehåll
  Vad berättar bilden/illustrationen?
 • Läs högt för barnet eller korta stycken om texten är svår.
 • Förklara ord, använd egna ordförklaringar
 • Be barnet att förklara med egna ord (då visar barnet att  har förstått)

Sammanfatta texten

 • Vad får jag reda på genom att läsa rubriken?
 • Vilken fråga kan jag ställa till rubriken?
 • Varför läser jag detta?
 • Vad ska jag ha som mål att kunna?
 • Hur ska jag redovisa det jag kan?

Hur jag kan hjälpa till med matematik?

 • Förstår barnet alla begrepp?
 • Behöver jag läsa talen för barnet?

Till barnet:

 • Ta reda på vad det är man frågar efter i uppgiften.
 • Berätta och rita.
 • Förklara för en vuxen hur uppgiften kan lösas.
 • Vilken enhet ska det vara?
 • Vilket räknesätt?
 • Är svaret rimligt?

Hur kan jag hjälpa till med läxor?

 • Planera in ”bestämd” läxläsningstid
 • Bestämd plats
 • Förutbestämd tidsgräns eller läxmängd
 • Dela upp läxorna på alla dagar
 • Strukturera upp läxorna i lagom delar
 • Ha inte något på bordet som distraherar
 • Stäng av telefon, radio eller TV (men vissa barn behöver ljud för att kunna koncentrera sig)
 • Var tillgänglig i närheten när barnet jobbar med läxorna. Stäm av om barnet vill ha dig sittandes bredvid.

Tänk på att:

 • Vid alla läxor bör läraren ha gått igenom uppgifterna så att barnet vet vad de handlar om innan de ska arbetas med hemma.
 • När det är läsläxa så blanda inte ihop lästräning och läsning som kunskapsinhämtning. Lästräning ska ske i böcker som är på barnets nivå medan läsning som kunskapsinhämtning handlar om att förmedla kunksapen som texten innehåller. Därför lämpar sig inte, i de flesta fall, till exempel en SO-text som lästräning. Rätt lästräningsnivå på boken har du om 80 – 90 procent av texten läses rätt.

Hur jag kan hjälpa till med studieteknik?

Hjälp barnet att planera och strukturera arbetet.

Bearbeta texter

 • Förklara svåra ord
 • Låt barnet återge textens innehåll om det behövs gör den vuxne likadant.
 • Dra ut det väsentliga, skriv stödord
 • Resonera om texten, ”läs mellan raderna”
 • Repetera
 • Lyssna på innehållet – lär dig att läsa med öronen