38 procent av Sveriges tjejer i nian som haft en relation har utsatts för partnervåld

19 januari 2024 | Pressmeddelande
Flicka med rött hår tittar bort från kameran.

I dag släpper Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Jämställdhetsmyndigheten en rapport om partnervåld och sexuella övergrepp mot ungdomar som är i en parrelation (eller dejtar). 38 procent av tjejerna som haft en relation uppger att de någon gång har utsatts för våld av sin partner eller dejt. De största könsskillnaderna gäller sexuellt våld, där är det fyra gånger så vanligt att unga tjejer eller icke-binära utsätts av sin partner, i jämförelse med pojkar.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Vi är givetvis bekymrade över siffrorna, vi hoppades att våldet inte skulle vara så utbrett även i ungas relationer. Vi vet sedan våra tidigare kartläggningar att siffrorna är höga när vuxna utövar våld, men det här är första gången som vi fördjupar oss i hur det ser ut inom ungdomars parrelationer, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Rapporten innehåller också en del om hedersrelaterat våld och förtyck. Ungefär var femte ungdom i studien upplever oskuldskrav och detta var vanligast bland flickor med utrikesfödda föräldrar. Flickor med oskuldskrav var den mest utsatta gruppen då de var utsatt för mer allvarligt och systematiskt fysiskt våld än pojkar och övriga flickor.
– Med den här kunskapen kan vi utforma det förebyggande arbetet bättre. Våld i ungas parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck medför ett lidande för de som utsätts och väldigt stora kostnader för samhället, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Det finns många likheter mellan våld i ungas relationer och vuxnas, men också skillnader som är viktiga att känna till. Ungdomarna som utsätts behöver ofta fortsätta träffa förövaren efter våldet eller övergreppet. Det kan vara i skolan, på träningar eller i andra kompissammanhang. Detta får givetvis konsekvenser.

Övergreppen eller våldet sker också ofta när vuxna finns i närheten. Det kan vara på tonårsrummet, i skolans lokaler eller i mobilen framför tv:n med familjen.
– Vi vuxna behöver inse att vi kan befinna oss väldigt nära våld eller övergrepp mellan ungdomar. Det kan vara digitalt, men det kan också vara fysiskt. Insatser behövs för att nå ungdomarna som utsätts, men också föräldrar och andra viktiga vuxna. Givetvis behöver också särskilda insatser riktas till unga som utövar våld eller begår övergrepp, säger Mikael Thörn.

Rapporten visar att ungdomar behöver få tala med utomstående om kärlek och relationer. Saknas detta finns risken att våld eller sexuella övergrepp inom parrelationer kan normaliseras av ungdomarna.
– Det finns mycket vi kan göra, men för att insatserna ska bli verkningsfulla är det också viktigt att ungdomarna själva är med när de utformas. Alla barn och ungdomar har rätt att leva utan våld och övergrepp, barnkonventionen är tydlig här. Det är hög tid att vi skapar insatser som gör skillnad för ungdomarna i praktiken, i deras vardag, avslutar Cecilia Sjölander.

Ladda ner rapporten här

Rapporten bygger på data från den senaste nationella kartläggningen av våld mot barn som genomfördes av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen under våren 2022.

 • I studien deltog 5 820 elever i årskurs nio på 149 slumpmässigt utvalda grundskolor i Sverige.
 • De har i en anonym enkät svarat på frågor om utsatthet för olika former av våld begått av jämnåriga och vuxna.
 • Den här rapporten bygger på fördjupade analyser av svaren på frågorna om våld i egna parrelationer och hedersrelaterat förtryck.
 • Den definition av våld som statistiken i texten ovan syftar på inkluderar:Digitalt psykiskt våld
  Psykiskt våld (face to face)
  Fysiskt våld
  Sexuellt våld
 • Ungefär var femte ungdom i studien upplevde oskuldskrav.
 • Flickor med oskuldskrav vad den mest utsatta gruppen då de var utsatta för mer allvarligt och systematiskt fysiskt våld än pojkar och övriga flickor.

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga