Sverige granskas – Barnhuset på plats i Genève

16 januari 2023 | Nyhet

Just nu är vi på plats i Genéve för att lyssna när representanter från Sveriges regering och regeringskansliet får ta del av den granskning som barnrättskommittén har gjort av Sveriges barnrättsarbete. Från oss deltar Cecilia Sjölander och Susanne Björk.

– Det är mycket givande och spännande att vara här. Då vi jobbar med barnkonventionen varje dag är det intressant att höra hur vår socialtjänstminister och hennes delegation resonerar och svarar på frågorna de får av Barnrättskommittén, säger Susanne Björk, kommunikationsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Det är andra gången som Barnhuset är i Genéve. Under september 2022 var vi där för att svara på frågor gällande den rapport som vi själva lämnat in. Den här gången är det för att lyssna till Barnrättskommitténs frågor till svenska staten och ta del av Sveriges barnrättsarbete.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall leder den svenska delegationen på FN:s barnrättskommission i Genéve. Det är första gången som Sveriges delegation leds av en minister. Tidigare har Sverige representerats av statssekreterare, ett departements högsta politiska tjänsteman.

Barnrättskommittén består av 18 oberoende experter från olika länder som ratificerat barnkonventionen. Vart femte år granskas Sverige. Med på plats den här gången finns också representanter från BRIS, Rädda Barnen, Unicef, Ecpat, Barnombudsmannen, Erikshjälpen och MR-institutet.

Barnrättskommittén har tidigare i processen tagit upp frågan om Sveriges Barnahus och hur de ska samordnas och regleras, något vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset också har lyft vid många tillfällen.

– Varje barn har rätt till stöd och behandling när de har utsatts för våld, där är barnkonventionen glasklar. Men tyvärr brister Sverige här, i flera avseenden. Till exempel har inte alla barn i Sverige tillgång till ett Barnahus idag, det är olyckligt, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset skickade i höstas in ett särskilt yttrande till Barnrättskommittén med fokus på just Barnahusen.

– Barnahus skulle kunna spela en central roll för hur vi fångar upp och ger stöd och behandling till barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Så även barnens föräldrar, syskon och andra anhöriga. Vi ser stora värden i att arbeta med de strukturer och system som redan finns och Barnahusen är ett tydligt exempel här. Men för att det ska lyckas behövs ny nationell lagstiftning och samordning, något som saknas idag. Vi hoppas att såväl kommittén som Sveriges regering tar till sig av de synpunkter och lösningsförslag som vi har i Barnahusfrågan, fortsätter Cecilia Sjölander.

Nästa steg i processen är att Barnrättskommittén ger sina rekommendationer till Sverige. Detta förväntas ske någon gång i vår.

 

Relaterade länkar/artiklar/rapporter:

Barnhusets tidigare besök i Genéve

Barnhusets rapport till Barnrättskommittén med anledning av List of issues prior to reporting

Våra kommentarer på List of issues prior to reporting

List of issues prior to reporting (LOIPR), från 2020 (scrolla ner till Sverige)

Har du frågor

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Projektledare 0701-06 31 13