Webbutbildningar

Endast ett sökresultat

Ett kostnadsfritt utbildningsmaterial med fokus på sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering självskadebeteenden och utsatthet på nätet för yrkesverksamma.

Materialet bygger på fakta från rapporten Det gäller en av fyra – där var fjärde elev uppgav att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.

Materialet är helt kostnadsfritt. Det vänder sig till dig som arbetar inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola/förskola eller ideell sektor, och består av korta informationsfilmer med tillhörande diskussionsfrågor.

Syftet är att öka kunskapen hos vuxna som möter barn och unga i sitt arbete och därmed ge stöd i kontakter med barn och unga. I materialet finns även en handledning för skolpersonal med praktiska exempel och metoder som kan underlätta det konkreta arbetet med barn och unga.

Till utbildningen