Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

Utgiven 1 oktober 2010 | Författare: Ann-Christin Cederborg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
I boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare... Läs mer

I boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra yrkesgrupper kan ha praktisk användning för den.

Boken är slut i lager och kan endast laddas ner som pdf.

OBS! Saknad text till sid.16, ladda ner sidan här (PDF)