Att läsa är livsviktigt – om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång

Utgiven 1 februari 2010 | Författare: Gia Kjellén
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Detta är en rapport från ett forskningsprojekt som finansierats av Allmänna Barnhuset.

I studien undersöks hur fosterföräldrar, lärare, familjehemssekreterare och biologiska föräldra... Läs mer

Detta är en rapport från ett forskningsprojekt som finansierats av Allmänna Barnhuset.

I studien undersöks hur fosterföräldrar, lärare, familjehemssekreterare och biologiska föräldrar uppmärksammar barnens skolgång och deras inlärning, särskilt läskunnighet. Också ett antal familjehemsplacerade barn kommer till tals genom intervjuer.