Efter barnförhöret

Utgiven 4 september 2017 | Författare: Hans Elfström, Åsa Landberg och Gerd Olofsson.
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom fam... Läs mer

250 kr

Efter barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna uppmärksammar och skyddar dem. Om samhället griper in och hör ett barn om brott som föräldrarna misstänks för är det ett stort ingrepp i familjen och det för med sig ett ansvar.

Den här skriften är tänkt att inspirera till att förbättra omhändertagandet av och informationen till de barn som utreds på grund av misstankar om att de har varit utsatta för barnmisshandel.

Arbetsmodellen med hembesök efter barnförhör har ett tydligt rättighetsperspektiv. Samhället har ett ansvar att skydda barn från all form av fysiskt och psykiskt våld enligt Barnkonventionen. Alla barn, inklusive de barn som är brottsoffer, har rätt att bli bemötta utifrån barnets bästa och de har rätt att komma till tals och att få information. Genom att arbeta med modellen uppnås flera mål och rättigheter enligt Barnkonventionen:

  • barn får information om rätten att skyddas mot våld.
  • föräldrar får information om hur negativt våld mot barn är och om alternativa uppfostringsmetoder.
  • föräldrar och barn får information om möjligheten till stöd och behandling och kan vid behov slussas vidare till lämpliga stöd- eller behandlingsinsatser.
  • barn får komma till tals. De får utrymme att beskriva sin upplevelse av situationen, ställa frågor och säga sin mening.
  • de barn och som har behov av mer stöd eller behandling uppmärksammas och kan slussas vidare direkt.

Med boken hoppas vi att inspirera kommuner till att förbättra omhändertagandet av och informationen till de barn som utreds på grund av misstankar om att de har varit utsatta för barnmisshandel.