Från krisande organisation till ”krisorganisation”

Utgiven 1 december 2012 | Författare: Anna-Lena Lindquist
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet

Åtta kommunerna i Uppsala län har i ett projekt tillsammans med Regionförbundet i länet försökt komma åt problem... Läs mer

– Kvalité i socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet

Åtta kommunerna i Uppsala län har i ett projekt tillsammans med Regionförbundet i länet försökt komma åt problemet med hög personalomsättning bland barnavårdshandläggare, ett problem som delas med många andra svenska kommuner.

Utvärderingen av projektet är gjord av docent Anna-Lena Lindquist som i boken även gör en analys av problematiken och en historisk beskrivning av hur olika förhållanden kan ha påverkat utvecklingen av barnavårdshandläggning till att bli ett ingångs- och genomgångsyrke. Första fasen av projektet beskrivs i boken Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga – en analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande socialsekreterare (2010).