Hur upptäcker BUP våld i nära relationer?

Utgiven 1 maj 2013 | Författare: Ole Hultmann
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Rapporten vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthe... Läs mer

Rapporten vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

I rapporten presenteras två studier som är de första i en mer omfattande behandlingsstudie som bedrivs på BUP Gamlestaden i Göteborg. Behandlingsmetoderna som studeras är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) och den ordinarie behandlingen på mottagningen. Huvudansvarig för behandlingsstudien är professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen och forskningsledare är Ole Hultmann.