Skolfams årsrapport 2022

Utgiven 27 oktober 2022 | Författare: Rikard Tordön
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En sammanställning av Skolfams resultat- och kvalitets enkät för läsåret 2021/2022. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka förutsättningar för att gå ut grundsko... Läs mer

En sammanställning av Skolfams resultat- och kvalitets enkät för läsåret 2021/2022.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka förutsättningar för att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet för barn i familjehem. I en årlig resultat- och kvalitetsenkät rapporterar Sveriges skolfamteam om skolfambarnens slutbetyg under det föregångna året. Teamen uppger även hur den lokala verksamheten är organiserad samt i vilket utsträckning barnens delaktighet tillgodoses. Rapporten utgörs av en introduktion till Skolfams arbetsmodell samt en sammanställning av årets resultat- och kvalitetsenkät.

Rikard Tordön på Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sammanställt enkäten och författat rapporten.