Tidslinjen

Utgiven 15 maj 2014 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Familjerättsbyrån i Göteborg.
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv. Allmänna Barnhusets projekt ”Barnets rättighete... Läs mer

Slut i lager

Gratis

En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets insatser och åtgärder i ett barns liv.

Allmänna Barnhusets projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” riktade sig till barn och föräldrar som var eller hade varit involverade i en familjerättslig utredning och i en barnavårdsutredning. Syftet var att utveckla samarbetsformer mellan familjerättssekreterare och barnavårdsutredare samt att uppmärksamma och utveckla former för barnets delaktighet och behov av stöd. I projektet framkom ett behov av att på ett enkelt sätt synliggöra vilka insatser och andra åtgärder som barnet och familjen varit med om under en avgränsad tidsperiod.

Tidslinjen har tagits fram i samarbete mellan Barnhuset och Familjerättsbyrån i Göteborg. Med hjälp av Tidslinjen kan man åskådliggöra parallella handläggningsprocesser och följa över tid.

Programmet laddas ner och sprids via den länk som distribueras vid beställningen i ett bekräftelsemail.

 

Vad kan tidslinjen bidra med?

I programmet kan du dokumentera;

Vad har hänt? När hände det? Vad ledde det till?
Tidslinjen synliggör;

  • Vilka insatser/åtgärder från samhället som barnet varit involverat i
  • Vilka insatser/åtgärder har återkommit utan att ha lett till förändring
  • Under vilka perioder har Socialtjänsten inte haft några insatser/åtgärder

När och hur kan man använda tidslinjen?

  • När barn och föräldrar är involverade i flera utredningsprocesser samtidigt
  • När det krävs samverkan mellan flera aktörer
  • I samtal med föräldrar och ungdomar

Ladda ner en produktbeskrivning (PDF)

Ladda ner licensavtalet (PDF)