Barn som inte får välja sin framtida partner

Om hedersrelaterat våld och förtryck mot barn

Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas.

Det är vanligare att elever som har en eller båda föräldrar födda utanför Norden inte får välja själva, men även barn med svenskfödda föräldrar kan begränsas i sina val. Det kan handla om att inte själv få välja vem en ska gifta sig eller bo tillsammans med som vuxen (eller om en överhuvudtaget vill gifta sig). Det kan också handla om att inte få välja hur en ska se ut eller vad en ska ha på sig, att inte få välja kompisar eller vad en ska göra med kompisarna och/eller att inte få välja fritidsaktiviteter, utbildning, religion eller politisk uppfattning.

Med utgångspunkt i studien Våld mot barn 2016 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en fördjupningsrapport ”Det är mitt liv” som handlar om sambandet mellan att inte själv få välja framtida partner och utsatthet för barnmisshandel.

Resultat från Det är mitt liv

De elever som inte får välja sin partner är betydligt oftare än andra utsatta för olika former av barnmisshandel, 88 procent hade utsatts för någon form av barnmisshandel någon gång under uppväxten jämfört med 42 procent. Det handlar om fysisk misshandel, psykisk misshandel, att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse.

Det är mitt liv!


– om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget livrnFilmen finns även översatt till nio olika språk. Via knappen nedan kommer du till en spellista på YouTube med samtliga filmer.

Lärarhandledning till filmen Det är mitt liv

I samarbete med Länsstyrelsen Östergötland har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en lärarhandledning till filmen Det är mitt liv.

Filmen tar upp de rättigheter barn och unga har i Sverige och vart de kan vända sig om dessa rättigheter kränks eller inte respekteras. Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.

Handledningen är tänkt att underlätta arbetet med att informera om hedersrelaterat våld och förtryck i klassrummet. Den kan:

  • vara ett stöd till lärare i samtalet med eleverna efter filmen
  • skapa förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt genom diskussioner
  • visa hur skolan kan arbeta med frågorna

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Åsa Landberg

Sakkunnig våld mot barn 076-809 56 07