I tre dagar diskuterades i barnets bästa intresse på NFBO i vackra Tórshavn på Färöarna

24 augusti 2018 | Nyhet

Den 20-22 augusti 2018 i vackra Tórshavn på Färöarna ägde den 10: e nordiska konferensen om barnmisshandel och försummelse (NFBO) rum. Temat för konferensen var ”I barnets bästa intresse: retorik eller verklighet?”

Intressanta dagar med nordiska vänner med fokus på våld. Bra och viktiga diskussioner har förts om den senaste forskningen, goda exempel och utmaningar i praktiken.

Ett antal signifikanta talare var på plats för att prata om temat, om trauma och dolda symptom, om polyviktimisering, förebyggande och tidiga insatser och vad som kan förbättras inför framtiden. Förutom inbjudna talare fanns även abstrakt från alla nordiska länder, som presenterades under konferensen.

I år firade även den Nordiska föreningen för att förebygga barnmisshandel och försummelse (NASPCAN) sitt 20-årsjubileum. Det kan verka konstigt att fira att arbetet med utsatta barn är ihållande och fortsätter men vi tror att NASPCAN har bidragit genom att sprida goda exempel och öka medvetenheten i arbetet med barn som behöver stöd och insatser i de nordiska länderna.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset medverkade med flera programpunkter och talare bland annat gjorde Carolina Jernbro succé när hon presenterade forskningsrapporten Våld mot barn 2016 som en av talarna i plenar.

Bengt Söderström medverkade i seminariet ”Hur får vi det att fungera på riktigt? Stöd och behandling efter våld och sexuella övergrepp” tillsammans med Christine Senter, Elisabet Kjellander, Helena Asplund Carlqvist, Jenny Stigmer och Monika Quadt.

Johanna Thulin, Cecilia Kjellgren och Doris Nilsson presenterade Barnhusets behandlingsmodell KIBB i seminariet ”Fysisk barnmisshandel – kan vi förhindra fortsatt våld mot barn? Resultat från den svenska effektutvärderingen av behandlingsmetoden KIBB.

Åsa Landberg och Carolina Jernbro presenterade studien Det är mitt liv i seminariet ”Våld mot barn och unga som inte får bestämma över sina egna liv.”
Linda Jonsson och Åsa Landberg presenterade även En del av verkligheten – om barn sexuella övergrepp och nätet och Att berätta om sexuella övergrepp- varför är det så svårt?

På konferensen presenterade även Linda Jonsson från Barnafrid, Linköpings universitet en studie om sex som självskadebeteende. Ett ämne som Linda kommer arbeta tillsammans med Barnhuset under det kommande året. Som avslut på konferensen hölls en panel som diskuterade hur de nordiska länderna skiljer sig åt från övrig världen i synen på barnskydd och föräldrarätten.

Vill du ta del av programmet i sin helhet och veta mer om NFBO så går du in på www.nfbo.org.

Stockholm stod värd för NFBO 2016 och näst på tur är Helsingfors som kommer stå värd för NFBO 2020. Vi ses väl där!