Letterbox Club utvecklas med stöd av Kulturrådet

11 maj 2020 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fått medel från Kulturrådet för att utveckla Letterbox Club Sverige för mångspråk och tillgänglighet, i samarbete med Region Jönköpings Län och En Bok För Alla.

Projektets mål är att ta fram anpassade paket till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet, på grund av att de har annat modersmål än svenska eller läs- och skrivsvårigheter. Det skulle göra Letterbox Club Sverige tillgängligt för betydligt fler utsatta barn.

Projektet är planerat att genomföras från den 1 september 2020 till den 30 december 2021. Därefter är projektet tänkt att integreras i Letterbox Club Sveriges ordinarie verksamhet.

Om Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sverige är en intervention som vänder sig till barn 6–11 år som lever i socialt utsatta situationer. Syftet är att stimulera lusten till lärande och möjliggöra vardagslärande av god kvalitet. Det görs genom att paket med noggrant utvalda böcker och spel skickas hem till barnet, en gång i månaden under sex månader.

Mer om Letterbox Sverige

Kulturrådet beviljar medel till Letterbox Club

I årets andra fördelning av bidrag till läs- och…

Läs mer

Rekordmånga barn deltar i Letterbox Club

Så många som 536 barn från 26 kommuner deltar…

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel för Letterbox Club Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att göra en…

Läs mer

Har du frågor?

Kontakta vår presskontakt