Vem får Stora Priset 2024?

29 november 2023 | Nyhet

Nu öppnar vi nomineringsprocessen för Stora Priset 2024! I år söker vi en eller flera pristagare som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land med fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Det är många barn som växer upp med en förälder eller annan vuxen som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör. Här inkluderas även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

Syftet med Stora Priset är att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige. Där insatserna skett i enlighet med Barnkonventionen, och i år med särskilt fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Den totala prissumman är 150 000 kr som förutsätts skänkas till någon verksamhet som mottagaren själv väljer, inom området sociala insatser för barn och ungdomar. Om två pristagare utses tilldelas de 75 000 kr vardera.

Vi bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla kriterierna.

Sista dag att nominera är den 12 januari 2024. Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla en motivering till det förslag som ges.

Prisutdelningen kommer att ske under middagen på Barnrättsdagarna den 9 april 2024.

Stora Priset inrättades av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer.

 

Läs mer om Stora Priset