Skolfam-rapporten 2020: Modellen fortsätter stärka skolresultaten

27 oktober 2020 | Nyhet

– Årets resultat i Skolfam visar att arbetsmodellen fortsätter att stärka skolresultat och framtidsutsikter för barn i familjehem. Men utmaningarna är flera och börjar synas i siffrorna: Implementeringen går alldeles för långsamt och 89 % av grundskolebarn i familjehem står idag helt utan detta stöd, säger Rikard Tordön, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ansvarig för sammanställningen av rapporten.

Uppföljning vid hem- eller vårdnadsflytt

I en årligt återkommande enkät rapporterar Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda exempel och utmaningar. Detta sammanställs och bildar underlag för den nationella rapporten. Rikard Tordön fortsätter:
– Vi behöver dessutom hitta sätt att kunna fortsätta uppföljningen i skolan för den ökande andel barn där familjehemsvården avslutas vid hem- eller vårdnadsöverflytt.

Underkapacitet i befintliga kommuner

I rapporten diskuteras utmaningen att inte fler kommuner väljer att prioritera arbetet med barn i familjehem. Underkapacitet i redan befintliga kommuner är också något som rapporten belyser. Samtidigt är budskapet är tydligt:
– Såväl vetenskapliga studier som våra egna mätningar visar att det GÅR att förbättra chanserna för våra barn i samhällsvård, säger Rikard Tordön.

Ladda ner Skolfam rapport 2020

Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Siffrorna från Skolfams årliga resultatenkät är nu sammanställda och…

Läs mer

Ny studie kring Skolfam

En ny studie om Skolfam som publicerats i Children…

Läs mer

Statlig utredning lyfter Skolfam

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt…

Läs mer

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga