Vem får Stora Priset i år?

7 mars 2024 | Nyhet

Förra veckan fattade styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset beslut om vem eller vilka som ska få Stora Priset i år. Men det är först på Barnrättsdagarna i Karlstad som vinnarna presenteras, vid en prisceremoni i anslutning till konferensmiddagen. Vem tror du det blir?

För det här året sökte vi en eller flera pristagare som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land med fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Syftet med Stora Priset är att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige. Där insatserna skett i enlighet med Barnkonventionen, och i år med särskilt fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Den totala prissumman är 150 000 kr som förutsätts skänkas till någon verksamhet som mottagaren själv väljer, inom området sociala insatser för barn och ungdomar. Om två pristagare utses tilldelas de 75 000 kr vardera.

Vi bjuder in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla kriterierna.

Stora Priset inrättades av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett stort antal personer och organisationer.

 

Läs mer om Stora Priset