Affisch Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Utgiven 19 oktober 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Vi vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Som ett led i det har vi... Läs mer

kr

Vi vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Som ett led i det har vi tagit fram en affisch som kort beskriver några saker som är bra för barn att veta.

Dags att börja prata! Förr eller senare hör alla talas om sexuella övergrepp. Barn kan få veta att sexuella övergrepp finns på olika sätt. Så fort ett barn börjar lyssna på radio, se på TV, läsa tidningar eller löpsedlar så konfronteras de med nyheter om sexuella övergrepp.

Hösten 2014 fick Barnhuset bidrag av regeringen för att ta fram informationsmaterial riktat till barn, unga och vuxna om hur man kan arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp mot barn. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan mot människohandel av barn, sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn, som en av åtgärderna för att genom ökad kunskap förebygga, reducera och minska riskerna för att barn faller offer för sexuella övergrepp.

Resultatet av arbetet har samlats på webbplatsen www.dagsattprataom.se. Där kan både barn och vuxna få tips om hur man pratar om övergrepp. Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn och unga. Under hösten 2014 träffade vi 36 barn och unga vuxna för att ta del av deras synpunkter och erfarenheter. Vi har träffat barn och unga som själva varit utsatta för övergrepp, och barn som inte har varit det. Vi har ställt frågor om hur de har fått reda på att det finns sexuella övergrepp och om det är något de saknat i informationen. Vi har också frågat om hur de vill bli bemötta av vuxna och av jämnåriga om de har varit med om sexuella övergrepp eller något annat svårt. De har också haft synpunkter på hur webbplatsen ska se ut och vad den ska innehålla.

Affischen sammanfattar några råd till barn och unga och är tänkt att kunna sitta i t.ex. väntrum eller korridorer där barn vistas.

Affischen är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 10 st.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

Bredd 70 cm
Höjd 96 cm