Att göra skillnad – könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar

Utgiven 1 december 2008 | Författare: Ingrid Claezon
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Vad händer när vi börjar reflektera, granska och studera socialtjänsten ur ett könsperspektiv? Ställer vi olika krav beroende på kön? Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under ett år bedrivi... Läs mer

Vad händer när vi börjar reflektera, granska och studera socialtjänsten ur ett könsperspektiv? Ställer vi olika krav beroende på kön?

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under ett år bedrivit ett projekt i samarbete med fem olika FoU-miljöer i landet. Det övergripande syftet för projektet har varit att i forskningscirkelform studera och reflektera över vad könsperspektiv får för betydelse för det sociala arbetet med barn och unga. Vetenskaplig handledare har varit docent Ingrid Claezon, Malmö högskola.