Barnen vill – Vågar vi

Utgiven 17 mars 2014 | Författare: Ulf Hyvönen och Karin Alexandersson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Den här boken handlar om att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga på riktigt. Barn och ungdomar har bjudits in till förändringsarbetet för... Läs mer

Den här boken handlar om att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga på riktigt. Barn och ungdomar har bjudits in till förändringsarbetet för att uttrycka sina tankar och åsikter.

Boken grundar sig på ett utvecklingsprojekt som Barnhuset har bedrivit under 2011-2013 i samarbete med 37 kommuner och sju FoU-regioner. Organisationen Maskrosbarn har deltagit aktivt och varit en viktig samarbetspartner under hela arbetet. Projektet har handlat om att utveckla nya arbetssätt och hållbara strukturer för att ta tillvara på barns och ungdomars synpunkter och erfarenheter av mötet med socialtjänsten.

Det är en rikedom av idéer och modeller som utvecklats, från att ta med ungdomar i arbetet med att utveckla miljön i besöks- och väntrum till att hitta vägar för barns röster ända fram till politiker.