Det späda barnet som anhörig

Utgiven 1 juli 2010 | Författare: Eva Gärdsmo Pettersson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Rapporten innehåller bl.a. en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa/sjukdom hos mammor under gravidit... Läs mer

Rapporten innehåller bl.a. en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa/sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning.

Forskning visar att för denna grupp har selektiv prevention visat sig effektiv och betydelsefull.

Det saknas idag stöd till de mest behövande spädbarnsfamiljerna och det finns en tydlig lucka i vårdkedjan. Organisationen för stöd till föräldraskapet och ”relationen” mellan föräldern och det späda barnet behöver få en form inom svensk hälsovård. Ett flertal spädbarnsverksamheter har lagts ner i landet och det finns stora brister i tillgången på samspelsbehandling, där föräldrar med svårigheter i föräldraskapet kan få hjälp och stöd att reglera samspelet.

Vi hoppas och tror att denna rapport kan vara ett bra stöd i det fortsatta viktiga arbetet att samverka för att stödja det späda barnet som anhörig till en förälder med psykisk sjukdom. Detta blir än mer angeläget utifrån den nya lagstiftningen i HSL och LYHS.