Fördjupningsrapport Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Utgiven 17 februari 2017 | Författare: Linda Jonsson och Carl Göran Svedin
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Nätövergrepp lika allvarliga som sexuella övergrepp utanför nätet Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stö... Läs mer

Nätövergrepp lika allvarliga som sexuella övergrepp utanför nätet
Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. Det framkommer i den här rapporten om ungas erfarenheter av sexuella nätövergrepp.

Fördjupningsrapporten har tagits fram av Barnafrid vid Linköpings universitet tillsammans med Allmänna Barnhuset på uppdrag av Socialdepartementet.

– Vår rapport visar att övergrepp på nätet där barnet inte har träffat förövaren kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Vi ser också att dokumentation av övergreppet i form av bilder eller filmer påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt, säger Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid vid Linköpings universitet och en av rapportförfattarna.

Resultaten i rapporten är en fördjupning utifrån undersökningen Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld som genomfördes år 2014 och där drygt 5 800 elever i tredje året på gymnasiet besvarade en enkät. Frågorna handlade om deltagarnas erfarenheter av nätgrooming (vuxna som tar kontakt med barn på nätet i sexuella syften), sexuella övergrepp och sexuella övergreppsbilder.

Följande rekommendationer lyfts i rapporten:

  • Behov av en moderniserad sexualundervisning med fokus på relationer, ömsesidighet och respekt för att stärka barn och ungdomars sexuella integritet. Barn och unga behöver tidigt få lära sig vad ett sexuellt övergrepp är, vilka rättigheter man har och vad man kan göra om man blir drabbad.
  • Kunskap om våld och andra övergrepp behöver föras in i examinationsordningarna i samtliga utbildningar som riktar sig till personer som kommer att arbeta med barn och ungdomar.
  • De drabbade barnen behöver prioriteras genom snabba utredningar av polis och genom professionellt stöd och hjälp. De polyviktimiserade barnen behöver få högspecialiserad vård.
  • Behov av behandlingsenheter i hela landet som kan ge stöd och hjälp till förövarna, för att minska risken för att de utsätter nya barn.