Kraftsamling för barn som far illa

Utgiven 24 november 2023 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV) & Barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer Denna rapport presenterar fem olika strukturerade metoder som används inom svensk barnh... Läs mer

250 kr

Strukturerade metoder inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer

Denna rapport presenterar fem olika strukturerade metoder som används inom svensk barnhälsovård för att identifiera psykosociala riskfaktorer med fokus på våldsutsatthet och som är kopplade till barn som far illa/riskerar att fara illa. Rapporten inleds med två kapitel som fokuserar på våld mot barn, ett folkhälsoproblem respektive hur vi kan arbeta för att stärka barns resiliens. Rapporten innehåller även ett avslutande kapitel som ger exempel hur vi kan gå vidare från kunskap till handling och implementera metoder och koncept – för att systematiskt kunna fråga om våldsutsatthet och se till barnets bästa.

Rapporten Kraftsamling för barn som far illa hade sitt startskott under en digital konferens i maj 2021, i ett samarbete mellan Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård (NAG BHV), tillhörande Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa inom Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa samt Stiftelsen Allmänna Barnhuset.