Letterbox Club Sverige

Utgiven 14 februari 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– en intervention för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer

Vi har i flera decennier vetat att barn som placeras i familjehe... Läs mer

– en intervention för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer

Vi har i flera decennier vetat att barn som placeras i familjehem eller på institution klarar sig sämre än andra barn i skolan. Vi vet även att det finns starka samband mellan dåliga skolresultat och en rad psykosociala problem i ung vuxen ålder för dessa barn. Grovt uttryckt: om socialt utsatta barn inte klarade sig dåligt i skolan går det bra i framtiden för de allra flesta. Men om de klarar sig riktigt dåligt i grundskolan då är oddsen radikalt sämre. Mycket tyder på att tidiga ”skolmisslyckanden” spelar en avgörande roll.

Letterbox Club syftar till att med hjälp av nyfikenhet och lust hjälpa barn i utsatta livssituationer att utveckla sin läs- och matematikförmåga. Genom projektet har paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickats till barnen en gång i månaden under sex månader. Tio av Jönköpings läns kommuner har haft med barn som deltagare i projektet, sammanlagt 77 barn.

Detta projekt har vänt sig till två grupper av barn, familjehemsplacerade barn och barn i familjer som mottagit långvarigt försörjningsstöd. De barn och föräldrar som medverkat i projektet uppger att projektet har påverkat på en mängd olika sätt. Som exempel ges att barnen med anledning av projektet läser mer och snabbare samt att det påverkat språkutvecklingen positivt. Barnen och föräldrarna beskriver också att barnen blivit mer intresserade av böcker, läsning och matematik och att de fått bättre resultat i skolan, samt haft något att sysselsätta sig med. Flera projektdeltagare beskriver också på olika sätt att projektet bidragit till att barnen känt sig speciella och sedda.