Lyssna, stötta och slå larm!

Utgiven 19 oktober 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En informationsfolder för barn och unga om hur man kan lyssna, stötta och slå larm när en kompis har utsatts eller riskerat att utsättas för övergrepp Ett av fem barn utsätts för ett sexuel... Läs mer

kr

En informationsfolder för barn och unga om hur man kan lyssna, stötta och slå larm när en kompis har utsatts eller riskerat att utsättas för övergrepp

Ett av fem barn utsätts för ett sexuellt övergrepp någon gång innan de har fyllt 18 år. De flesta berättar för någon, ofta för en jämnårig kompis.

Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men en kompis kan göra mycket för att stötta någon som har varit utsatt.

Det är ett fint betyg att en kompis vill dela med sig och tycker att du är någon att lita på. Men det gäller att ta hand om sig själv också.

I den här informationsfoldern har vi bland annat samlat lite tips och råd till barn och ungdomar om hur man kan agera om en kompis berättar, var gränserna går för övergrepp och vart man kan vända sig om man behöver stöd eller hjälp.

Foldern riktar sig till barn och unga och är bland annat tänkt att kunna användas i undervisningen, hos skolsköterskan, kuratorn eller bara delas ut.

www.dagsattprataom.se finns mer information om hur man kan agera som kompis. Där kan du även se våra filmer och läsa blogginlägg.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.