Mod och mandat

Utgiven 1 mars 2011 | Författare: Mårten Jansson, Anne-Marie Larsson och Cecilia Modig
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga Har vi modet att möta dem?

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvårdens verksamh... Läs mer

Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga Har vi modet att möta dem?

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk eller missbrukar. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider. Den nya lagstiftningen stärker barns rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan nämnda grupperna.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen har 2008 -2010 drivit ett gemensamt projekt i syfte att skaffa kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att lagen ska få avsedd effekt. Denna bok är en rapport från det arbete och vi hoppas att den kan inspirera, stimulera och visa på möjliga vägar för lokalt och regionalt utvecklingsarbete i syfte att bättre uppmärksamma barn som anhöriga.

I boken framkommer också vilka svårigheter som finns och vikten av ett gemensamt ansvarstagande av de huvudmän som möter barn i dessa situationer.