Skolfams årsrapport 2018

Utgiven 25 oktober 2018 | Författare: Emma Tengwall, Rikard Tordön
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2017/2018 Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i... Läs mer

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2017/2018

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan årskurs F – 9. Modellen syftar till att öka förutsättningarna för en god utveckling av skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället. Bra skolresultat minskar riskerna för psykisk ohälsa som vuxen.

Arbetsmodellen Skolfam går till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av ett barns förutsättningar att klara skolan bra. Detta team följer sedan med jämna mellanrum upp hur det går för barnen i skolan.

En uppåtgående trend är skolfambarnens resultat och 79,1 % hade 2018 behörighet till gymnasiet.

De framgångsfaktorer som beskrivs i arbetsmodellen är bland annat att handleda och stärka familjehemmen att kunna stödja barnens skolgång på bästa sätt och att inkludera barnen i de möten som förekommer. Kartläggningens resultat och återkoppling till skolpersonalen är en annan framgångsfaktor.