Skolprojekt inom Familjehemsvården – Projektrapport SkolFam

Utgiven 1 februari 2012 | Författare: Rikard Tordön, Bodil Långberg, Ulla Axelsson, Eva Windelhed, Celia Nordin Rappestad, Bo Vinnerljung, Eva Windelhed och Mia Wiman-Olsson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Skolsatsning inom familjehemsvården – SkolFam® är en arbetsmodell som bygger på för- och eftermätningar, systematiskt arbete samt ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem... Läs mer

Skolsatsning inom familjehemsvården – SkolFam® är en arbetsmodell som bygger på för- och eftermätningar, systematiskt arbete samt ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem. Arbetsmodellen är forskarstödd, vilket kvalitetssäkrar modellen.

Vi hoppas att denna rapport ska skapa intresse för familjehemsplacerade barns skolgång, men framför allt bekräfta att familjehemsplacerade barn har samma förmåga och möjligheter som andra barn till en framgångsrik skolgång