Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

Utgiven 1 februari 2012 | Författare: Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip & Anders Broberg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Detta är den tredje och sista rapporten från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor och den handlar om barnen. De två ti... Läs mer

Detta är den tredje och sista rapporten från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor och den handlar om barnen. De två tidigare rapporterna har handlat om mammans situation.

I rapporten beskrivs många barn som upplevt våld mot sin mamma och som deltagit i Bojens grupprogram har nytta av att få insatser som riktar sig till barn i denna situation. Flera av barnen förbättrades enligt sina mammor och barnen beskrev själva färre symtom på posttraumatisk stress efter att de deltagit i programmet. Både barn och mammor var mycket nöjda med att delta i Bojens grupprogram.

Rapporten vänder sig till alla som möter barn och mammor som upplevt våld i hemmet t.ex inom socialtjänst, barnpsykiatri, skola, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer m.fl.