”Min mamma och pappa läste med mig” – Anmälan till Letterbox Club stänger 9 februari

2 februari 2024 | Nyhet

Letterbox Club Sverige är en konkret insats som riktar sig till barn 4–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser. Syftet är att öka barnets nyfikenhet och lust att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet!

Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj-oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial.

”Jag tyckte om mina böcker i paketet. Min mamma och pappa läste med mig.”
Barn i utvärdering

Under 2023 deltog ca 1100 barn från 55 kommuner – ännu ett rekordår för Letterbox Club! Innehållet väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.

Nästa omgång startar i maj 2024. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats av tidigare deltagare.

Nytt för i år är det lila paketet. Det riktar sig till barn 4-6 år och innehåller böcker ämnade för högläsning. Spel och rit- och skrivmaterial anpassade för de yngre barnen ingår också.

Stöd från Kulturrådet
Det lila paketet har tagits fram med stöd från Kulturrådet, som även har gett oss medel tidigare år för att ta fram paket som är anpassade till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter eller att barnet har annat modersmål än svenska (arabiska och somaliska) och som är nya i det svenska språket.

Bara positivt. Barnen har fått glädjen i att läsa. Vår näst äldsta tjej har haft  svårigheter men nu har hennes läsning förbättrats märkbart.
Förälder i utvärdering

Anmälan
Anmälan är öppen till och med den 9 februari 2024. Vi hoppas att er kommun vill delta!

Länk till anmälan

Vad säger deltagande kommuner?

Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kontakt med socialtjänsten, främst till barn som är placerade i familjehem, men också till barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 2023 deltog 1167 barn från 56 kommuner. Här är några röster från deltagande kommuner:

 • ”Paketen är mycket uppskattade och efterlängtade av barnen. Genomtänkt och bra innehåll.”
 • ”Letterbox Club har även uppskattats mycket av barnen och familjehemmen som har haft möjlighet att medverka. Detta är en mycket positiv insats som jag hoppas kommer fortsätta framledes.”
 • ”Fantastiskt att se hur ordförråd och läshastighet har ökat hos den placerade sedan han fick Letterbox.”
 • ”Mycket bra, fortsätt fortsätt det är så värdefullt för barnen att de får sitt paket även om de flyttat, de är uppmärksammade och inte bortglömda.”

Hur kan man komma igång med läsningen hemma?

Här är några tips från en av våra sakkunniga i Letterbox Club, Monica Achá Sonesson:

 • Skapa lugna stunder där ni kan läsa tillsammans.
 • Var en läsande förebild!
 • Visa intresse för vad barnen tycker om att lyssna på eller vad de vill läsa.
 • Gå till biblioteket, ta hjälp av en bibliotekarie att hitta böcker.

Om barnet tycker det är jobbigt att läsa är mina tips:

 • Undvik tjat – mixa egen läsning och högläsning
 • Uppmuntra barnet att lyssna på ljudböcker
 • Använd belöningar