Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en nationell kartläggning 2011

Utgiven 1 november 2011 | Författare: Staffan Janson, Carolina Jernbro och Bodil Långberg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Det är angeläget att förekomsten av barnmisshandel i Sverige följs upp med regelbundna undersökningar. Den främsta anledningen är, att i god tid uppmärksamma förändringar och anpassa förebyg... Läs mer

Det är angeläget att förekomsten av barnmisshandel i Sverige följs upp med regelbundna undersökningar. Den främsta anledningen är, att i god tid uppmärksamma förändringar och anpassa förebyggande insatser till ändrade misshandelsmönster.

Barn och föräldrars egna erfarenheter och attityder till barnuppfostran och fysisk bestraffning är de enda någorlunda säkra indikatorerna på förekomsten av misshandel, medan sekundär rapportering som polisanmälningar och olika sociala rapporter vanligtvis ger en betydande underrapportering.

I boken redovisas den tredje nationella kartläggningen av föräldrars och barns erfarenheter och attityder till fysisk bestraffning och annan kränkning av barn.