Så anmäler du barn i din kommun

Deltagande barn får paket hemskickade under maj-oktober med noggrant utvalda böcker, spel och skrivmaterial. Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11 som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser. Anmälan till omgång 2024 öppnar i oktober.

Innan du gör anmälan

Innan ni anmäler barn är det viktigt att de får information om insatsen och själva får välja om de vill delta. För att göra det enklare har vi tagit fram information till både föräldrar och barn som du kan ladda ned nedan.

Såhär går det till:

  1. Inventera vilka barn som er kommun/organisation vill anmäla.
  2. Tillfråga barn och familjehemsföräldrar/föräldrar om de vill delta.
  3. Bestäm vilket paket varje barn ska ha.
  4. Ta fram grunduppgifter om barnen: Barnen som deltar i Letterbox Club är anonyma för oss, därför behöver varje kommun utse en kontaktperson som ger oss den information vi behöver för att kunna genomföra och utveckla projektet. I samband med anmälan kommer vi t.ex. att be om specifik information om respektive barn (ex. modersmål, familj, årskurs, kön). Vi kommer dock aldrig att be om uppgifter som kan röja barnets identitet.
  5. Utse en kontaktperson.
  6. Fyll i anmälan.

Har du frågor kring anmälan kan du höra av dig till Letterbox Club via e-post: letterboxclub@allmannabarnhuset.se

Anmälan till omgång 2024 öppnar i oktober.

Kostnader

De kostnader som åläggs deltagande kommuner utöver arbetstid (2023):
  • 2 200 SEK/barn för 6 paket vilket täcker innehållet i paketen.
  • Porto för utskick av paket till barnen och en Toolbox till föräldrar/familjehemsföräldrar.

Övriga kostnader såsom projektledning, spelutveckling, urval av material, tryckkostnader, packning m.m. står Letterbox Club Sverige för.

Anmälan för omgång 2024


Anmälan öppnar i mitten på oktober 2023. Välkommen att anmäla barn i din kommun!

Har du frågor om Letterbox Club?

Monica Achá Sonesson

PROJEKTANSVARIG LETTERBOX CLUB SVERIGE 073-5161752