Här hittar du alla PPT:s från konferensen som godkänts att läggas upp av föreläsarna.

Föreläsningar (ink. seminarier) från Stora hallen

Ordning bilder:
1 – 6 Startbilder och förstasidor till filmer:
Göteborgs jubileumsfirande
Läsa med barn – du kan förändra ditt barns liv
Skolfam gör skillnad
1000-kronors loppet

7 – 44 – Tommie Forslund, Stockholms universitet, om Anknytning
46 – 69 – Marie Berlin, Socialstyrelsen, om Instabilitet i svensk heldygnsvård
71 – 90 – Sara Larsson & Therése Wissö, Stockholms universitet, om Placerade barns familjerelationer
92 – 109 – Johan Assarsson, Lunds universitet, om Existentiella utmaningar och placerade ungdomar
111 – 143 – Anneli Öhrling, BRIS, om Att bemöta barn i kris och trauma
145 – 163 – Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, om Att säkerställa barnets rättigheter i praktiken
Dag Nordanger, RVTS Väst & OsloMet, om Utvecklingstrauma
166 – 199 – Ingrid Höjer, Göteborgs universitet & Inger Oterholm,  Vitenskapelige høgskole i Oslo, om Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats
201 – 230 Kalle Norwald, socionom, psykoterapeut & sexolog, om Ungdomar & Sexualitet

Korta pitchar:
232 – 238 Problematisk skolfrånvaro
240 – 242   Skolhunden Hera (Klipp från TV4)
244    Knas Hemma (film om Rättish Hemma)
Robot som stöd i skolan

Seminariepass 1:
1A – Patric Näsström & Helena Blixt – om Mentorsfamiljer, jourhems- och familjepoolen
1C – Fredrik Zimmermann – om pojkar och skolresultat

Seminariepass 2:
2D – Devin Rexvid – om Hedersrelaterat våld och förtryck

Seminariepass 3:
3D – Fredrik Zimmermann – om pojkar och skolresultat

Seminariepass 4:
4C – Johan Möller – om Facilitering

Seminariepass 5:
5C – Annelie Karlsson & Jennie Linde – om Stöd och pedagogik (från Stora hallen)
5E – Magnus Tapper – om Barnsamtal