Mötets magi – om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten

Utgiven 1 september 2011 | Författare: Kerstin Neander
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Boken bygger på Kerstin Neanders avhandling Indispensable Interaction (Det nödvändiga samspelet, 2009). Forskningsstudien omfattade 101 familjer som deltagit i samspelsbehandling vid fyra olika fami... Läs mer

Boken bygger på Kerstin Neanders avhandling Indispensable Interaction (Det nödvändiga samspelet, 2009). Forskningsstudien omfattade 101 familjer som deltagit i samspelsbehandling vid fyra olika familjeverksamheter.

Resultaten visade på tydliga positiva effekter för både föräldrar och barn avseende föräldrastress, anknytningsmönster, psykiskt välmående och att barnen uppvisade färre problem. I intervjuerna beskriver familjerna att det oftast är relationen till behandlarna som blir avgörande för hur behandlingen lyckas. Hur uppstår då möten som kan bli avgörande för familjernas möjlighet till förändring och hur kan professionella bli ”betydelsefulla personer” som gör skillnad i familjen och barnens liv?

Kerstin Neander, med lång klinisk erfarenhet, reflekterar kring aktuell forskning och praktikens möjligheter och utmaningar. Boken ger både en möjlighet att fördjupa sig i anknytningsteori och samspelsbehandlingens utvecklingshistoria och ringar in viktiga utvecklingsområden för samhället att satsa på för att alla föräldrar och barn ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas tillsammans.

Ladda ner Metoddiskussion, Neander (PDF)