Antiagalagen fyller 40 år den 1 juli – vad har hänt sedan dess?

1 juli 2019 | Nyhet

År 1979 var Sverige det första land i världen att anta en lag som förbjuder barnaga. Den 1 juli 2019 är det exakt 40 år sedan lagen började gälla, och detta uppmärksammar vi i samband med Barnrättstorget i Almedalen med ett panelsamtal om vad som skett sedan dess, vad vi lärt oss och om vad som är kvar att göra.

Sverige har fått en roll som Global Pathfinder (vägvisarland) i det globala partnerskapet för att stoppa allt våld mot barn, men vi har fortfarande en bit kvar till att alla barn skyddas från våld och får den hjälp och det stöd de har behov av.

Se panelsamtalet på Facebook – livesänt från Almedalen 2019

Vad är våld mot barn?

Våld mot barn är idag ett bredare område än enbart frågan om aga – det kan innebära fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, utnyttjande och försummelse. Alla dessa faktorer påverkar barn på sätt som ger negativa konsekvenser i deras liv, som ofta fortsätter även i vuxen ålder.

Forskning förbättrar barnens villkor

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser att det finns ett fortsatt behov av att hämta kunskap vad gäller våld mot barn. Med stöd av forskningen kan vi förbättra barnens villkor till det bättre och säkra att fler barn ska få en uppväxt fri från våld.

Det har skett en del forskning under åren, och här har vi samlat ett urval av kunskaps- och stödmaterial som vi lanserat samt utbildningar vi erbjuder inom området. Alla publikationer finns att söka fram under menyfliken Publikationer på vår hemsida.

Aktuella utbildningar

KIBB – Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel
KIBB som behandlingsmodell är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit.

Efter barnförhöret
Efter Barnförhöret är en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Fler utbildningar på kommande, håll utkik i våra kanaler!

Filmer kring våld mot barn

Professor Staffan Janson om antiagalagen 40 år

Våld löser inget – om våld mot barn i Sverige

Våld mot barn i uppfostringssyfte – om hot, våld och tvång som bestraffning

När någon gjort dig illa

Se fler filmer på Stiftelsen Allmänna Barnhusets Youtube-kanal

Nedan är ett urval av publikationer kring våld mot barn. Samtliga rapporter och publikationer om våld mot barn hittar du här.

Publikationer kring våld mot barn

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare

Susanne Björk

Presskontakt & projektledare 0701-06 31 13